Dato

Måling

Temperatur

 

-1 gr

Snødjupne

24.01

1,6m

Istjukkelse

24.01

2 lag, totalt 60 cm

litt

 

 

Copyright ® 2010 Ola Kringlen

VONAPORTALEN
@KRINGLEN.COM

 

Linkar

 

 Øvre Naustdal Utmarkslag


 Instedalen.no

 

 Instedalen skianlegg
 

 

 Indre Sunnfjord Turlag

 

 Naustdal Kommune

 

 Tambarskjelvar Idrettslag

 

 Stall Gryta

 

 Naustdal på ORIGO

 

 FIRDA

 FIRDAPOSTEN


 NRK Sogn og Fjordane

 

SISTE NYTT  

 

17.01.15»

 

Fine forhold i Vonaområdet med god løype til Vonavatnet. Litt "brøyt" i terrenget med ein del nysnø. Vonavatnet er no heilt trygt. Slaps som var oppå isen forrige helg, er no beinfrose, og det er tørr og fin snø å gå i. I dag har det vore nokre snøbyger. Det er no 1,60 m med snø.

________________________________________________________________

 

17.01.15»

 

Har dessverre vore litt lite oppdateringar på Vonaportalen i det siste, har vore for mykje styggeveir til å reise inn. Men siste nytt er at Vonavatnet skal vere trygt å gå over så lenge ein held seg unna elveosane. Målte ca 15 cm is i nyttårshelga. Det har vore folk over vatnet og moka hyttetak nokre stader, og dei rapporterer at det er greit å gå. Ca 1,5m snø og det er ikkje så tung enno, har ikkje vore så mykje regn i den.
Skiløypa til Vonavatnet er preparert i dag tidleg, så der er fine forhold.
Vi skal inn ein tur i morgen tidleg, og då tek vi litt meir målingar som vi legg ut på Vonaportalen på Facebock med ein gang, ca mellom 10 og halv 11.

______________________________________________________________________

 

26.12.14»

 

Det er mykje snø i området no, opp mot 1,5m ved Vonavatnet. Det var ikkje køyrt opp løype til vatnet i dag, men det blir det sikkert ganske snart.
Det er dårleg med is på vatnet, og vi anser det ikkje som trygt enno. På yste delen av vatnet er det 1m snøsørpe som har frose på toppen, og på inste delen er det meir hard is. Men skal ein over vatnet, må ein vurdere og kontrollmåle sjølv.

______________________________________________________________________

 

13.12.14»

 

No er vinteren komen i fjellet, og i dag er løypa til Vonavatnet preparert. Det er
ein god del snø, minst 50cm og det snøar meir i kveld. Isen har ikkje lagt på
vatnet enno, det har ikkje vore særleg med kuldegrader enno. Det ligg eit par
bilder på facebook- sidene til Instedalen Skianlegg

______________________________________________________________

 

27.10.14»

 

Øvre Naustdal Utmarkslag arrangerer ope møte om prøvefisket i Vonavatnet i sommar. Fredag 31.10 kl. 20 i
Instedalen skule. Fiskeribiolog Harald Sægrov blir med. Vi treng ein brei og
grundig diskusjon på om vi skal vidareføre prosjektet med eit utfiskingsprosjekt.
Ope for alle. 
http://fjordaglimt.no/-/event/show/570180/7836659_proevefiske-i-vonavatnet-oppsummering

_______________________________________________________________

 

12.10.14»

 

Prøvefisket i Vonavatnet er no avslutta for i år. Vi har hatt ute garn i 17 helgar
sidan 9. juni. Vi har då fått prøvd ut metodar, garnstørrelsar, fangstmengder og
kartlagt gyteplassar. Sjølv om ikkje målet var å fiske ut så mykje fisk i denne
piloten,
så har det likevel vorte fiska opp 226 kg fisk med gjennomsnittsvekt
på 58 gr. 25 % aure og 76 % røyr. Det har vist seg at dei store mengdene vart
fiska på gyteplassane dei 5 siste helgane med like mykje fisk som dei 12
føregåande helgane.

Denne piloten no i år skal danne grunnlaget for eit evt utfiskingsprosjekt i
regi av Utmarkslaget dei to kommande åra. Om det blir eit prosjekt, vil avhenge
om ein kan få tak i midlar for å leige inn folk til å utføre arbeidet, samt at det
vil vere mogeleg å få tak i folk som er interesserte i å utføre dette. Eit stort utfiskingsprosjekt er ikke mogeleg å drive på dugnad, då det er snakk om dagleg garnsetting i ein lengre periode og over to år.

Gå inn på linken til Øvre Naustdal Utmarkslag øverst til høgre for å lese meir detaljar

_______________________________________________________________

27.09.14
»


Vonaportalen er no på Facebook. Meld deg inn i gruppa og legg gjerne til venner.

https://www.facebook.com/groups/578360998936927/


Her kjem det oppdateringer og meldingar om stort og smått, og litt enklare å
oppdatere mobilt. Legg gjerne inn eigne oppdateringer og bilder i gruppa
________________________________________________________________

 

 

11.09.14»

 

Departementet har fatta avgjerd i skiløypesaka i Instedalen.

Departementet stadfestar verneområdestyret sitt vedtak og klagene vert ikkje
tekne til følgje. Dei stadfestar at der er heimelsgrunnlag til å gje det løyvet som
styret gjorde. Og dei finn heller ikkje grunn til å overprøve den skjønsmessige
vurderinga som styret gjorde.
 

I praksis betyr det at oppkøyring av skiløype inn til Fosselvekråa kan halde fram.
Les vedtaket her

________________________________________________________

 

Torsdag 10. juli

 

Ny informasjonsfilm om Naustdal- Gjengedal landskapsvernområdet kan du sjå her

__________________________________________________________________________

 

Mandag 30. juni

 

Øvre Naustdal Utmarkslag er i gang med nytt prøvefiske i Vonavatnet. Dette for å hauste erfaringar og prøve ut metodar for evt nytt prosjekt for å redusere
røyebestanden. Prøvefisket blir gjort på grunnlag av rapporten som vart
utarbeidd av Rådgjevande Biologer v/ Harald Sægrov i fjor. Dette, samt andre
nye prosjekt rundt Vonavatnet, kan ein lese meir om på Øvre Naustdal
Utmarkslag sine heimesider. Link øverst til høgre
________________________________________________________________

 

På Vonaportalen vil du finne ulike opplysningar og bilder frå Vona-området. Behovet for informasjon er størst på vinterstid, derfor er det mest stoff i vintersesongen. Men etterkvart vil også sommarsesongen bli meir dekka. Kom gjerne med stoff eller forslag til innhald.
Bilda blir lagt inn med ulike mellomrom, men skal vere mest muleg ferske. Eldre album finn du under linken BILDEARKIV øverst.
Dersom du har bilder eller anna stoff, kan du sende dette på e- post til
 
okrin@online.no

HOME | BILDEARKIV | GJESTEBOK  |

SIDA ER OPPDATERT
24.01.15 kl: 18.30

               Kont. person: Ola Kringlen, tlf 91399299

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


BILDEGALLERI


2014

 

Ved Vonavatnet 25. april

Ved Vonavatnet 1. mars

Tur til Vonavatnet 5. januar


2013


Tur til Vonavatnet 21. des

Tur til Vonavatnet 13. des

Tur til Vonavatnet 25. mai

Tur til Vonavatnet 16. mai

Tur på Vona 9. mai

Jan Erik Alfstad sine påskebilder
Tømmerhogst på Vona 8. februar

 

2012

Vonavatnet 2. desember

Vonavatnet 25 november

Tur til Svartepøyla 20. juli

Vonavatnet 27. mai

Vonavatnet 20. mai

Vona 1. mai

Langfredag- tur til Longevasstranda

Rolv Herstad sine bilder frå Longevasstranda 3. april

Vona 3. april

Vona 17. mars

Vona 4. mars

Vona- og Svomarka 8. jan.

Vona 1. januar 2012

 

 

2011

 

Juleferien på Vonastranda

Vonavatnet 10 desember

Vonavatnet 4 desember

Vonavatnet 18. november

Vona 24 september

Vonafjella juli 2011

2. juli Ny bru ved Nes-stølen

20. mai Vonavatnet

Langfredag og påskeafta

Vonaområdet 18. april

Brua ved Nes-stølen tatt av elva 21.mars

Vona 19. mars

Vona 6 mars

Vonaområdet 12. februar

Vonaområdet 29-30. januar

Vonavatnet 22. januar

 

 

2010

Vona 19. desember

Vonavatnet 28. november

Vonavatnet 7. november

Kløvtest Alaskan Malamute-
30. oktober

Vona 30. oktober

Vonavatnet 23. oktober
Vonagarden 9. oktober

I Vonafjellet 25. sept

Sauesanking 2-5 sept
Vonadagen 29. aug.
Torsdag 20. mai
Tirsdag 18. mai
Fredag 7. mai
Fredag 30. april
Laurdag 27. mars
Onsdag 24. mars
Søndag 14. mars
Søndag 28. februar
Fredag 19. februar
Søndag 14. februar
Søndag 31. januar
Søndag 24. januar
Laurdag 9. januar
Fredag 1. januar


 

    OBS: Har fått noko tull på websida slik at den bør lesast med Internet Explorer. F.eks Google Crome viser den ikkje riktig
teller
....