Dato

Måling

Temperatur

 

 

Snødjupne

 

 

Istjukkelse

 

 

litt

 

 

Copyright ® 2010 Ola Kringlen

VONAPORTALEN
@KRINGLEN.COM

 

Linkar

 

 Øvre Naustdal Utmarkslag


 Instedalen.no

 

 Instedalen skianlegg
 

 

 Indre Sunnfjord Turlag

 

 Naustdal Kommune

 

 Tambarskjelvar Idrettslag

 

 Stall Gryta

 

 Naustdal på ORIGO

 

 FIRDA

 FIRDAPOSTEN


 NRK Sogn og Fjordane

 

SISTE NYTT  

 

13.12.14»

 

No er vinteren komen i fjellet, og i dag er løypa til Vonavatnet preparert. Det er
ein god del snø, minst 50cm og det snøar meir i kveld. Isen har ikkje lagt på
vatnet enno, det har ikkje vore særleg med kuldegrader enno. Det ligg eit par
bilder på facebook- sidene til Instedalen Skianlegg

______________________________________________________________

 

27.10.14»

 

Øvre Naustdal Utmarkslag arrangerer ope møte om prøvefisket i Vonavatnet i sommar. Fredag 31.10 kl. 20 i
Instedalen skule. Fiskeribiolog Harald Sægrov blir med. Vi treng ein brei og
grundig diskusjon på om vi skal vidareføre prosjektet med eit utfiskingsprosjekt.
Ope for alle. 
http://fjordaglimt.no/-/event/show/570180/7836659_proevefiske-i-vonavatnet-oppsummering

_______________________________________________________________

 

12.10.14»

 

Prøvefisket i Vonavatnet er no avslutta for i år. Vi har hatt ute garn i 17 helgar
sidan 9. juni. Vi har då fått prøvd ut metodar, garnstørrelsar, fangstmengder og
kartlagt gyteplassar. Sjølv om ikkje målet var å fiske ut så mykje fisk i denne
piloten,
så har det likevel vorte fiska opp 226 kg fisk med gjennomsnittsvekt
på 58 gr. 25 % aure og 76 % røyr. Det har vist seg at dei store mengdene vart
fiska på gyteplassane dei 5 siste helgane med like mykje fisk som dei 12
føregåande helgane.

Denne piloten no i år skal danne grunnlaget for eit evt utfiskingsprosjekt i
regi av Utmarkslaget dei to kommande åra. Om det blir eit prosjekt, vil avhenge
om ein kan få tak i midlar for å leige inn folk til å utføre arbeidet, samt at det
vil vere mogeleg å få tak i folk som er interesserte i å utføre dette. Eit stort utfiskingsprosjekt er ikke mogeleg å drive på dugnad, då det er snakk om dagleg garnsetting i ein lengre periode og over to år.

Gå inn på linken til Øvre Naustdal Utmarkslag øverst til høgre for å lese meir detaljar

_______________________________________________________________

27.09.14
»


Vonaportalen er no på Facebook. Meld deg inn i gruppa og legg gjerne til venner.

https://www.facebook.com/groups/578360998936927/


Her kjem det oppdateringer og meldingar om stort og smått, og litt enklare å
oppdatere mobilt. Legg gjerne inn eigne oppdateringer og bilder i gruppa
________________________________________________________________

 

 

11.09.14»

 

Departementet har fatta avgjerd i skiløypesaka i Instedalen.

Departementet stadfestar verneområdestyret sitt vedtak og klagene vert ikkje
tekne til følgje. Dei stadfestar at der er heimelsgrunnlag til å gje det løyvet som
styret gjorde. Og dei finn heller ikkje grunn til å overprøve den skjønsmessige
vurderinga som styret gjorde.
 

I praksis betyr det at oppkøyring av skiløype inn til Fosselvekråa kan halde fram.
Les vedtaket her

________________________________________________________

 

Torsdag 10. juli

 

Ny informasjonsfilm om Naustdal- Gjengedal landskapsvernområdet kan du sjå her

__________________________________________________________________________

 

Mandag 30. juni

 

Øvre Naustdal Utmarkslag er i gang med nytt prøvefiske i Vonavatnet. Dette for å hauste erfaringar og prøve ut metodar for evt nytt prosjekt for å redusere
røyebestanden. Prøvefisket blir gjort på grunnlag av rapporten som vart
utarbeidd av Rådgjevande Biologer v/ Harald Sægrov i fjor. Dette, samt andre
nye prosjekt rundt Vonavatnet, kan ein lese meir om på Øvre Naustdal
Utmarkslag sine heimesider. Link øverst til høgre
________________________________________________________________

 

Onsdag 30. april

 

I dag er isen stort sett borte frå Vonavatnet, og vi har fått ut båten. Kun litt is igjen under Grønelia for dei som er lokalkjende (på sørsida innafor Leite) og litt i vikane yst på vatnet. Men nordavinden jobbar med saken, og i morgen er det nok ikkje mykje igjen. Berre 3 grader her inne no kl 19. Elles er pent vær og det er tøya rundt heile vatnet.

________________________________________________________________
 

Fredag 25. april

 

Køyrbart heilt til Vonavatnet i dag. Svært lite snø igjen på sørsida, på
nordsida er det heilt tøya. Isen har blåna opp og er snart i oppløysing. Ope vatn i inste enden. Sjå bilder i galleriet til venstre.

______________________________________________________________

Torsdag 10. april 

Det er mykje regn og snøsmelting no, og vatnet har vokse mykje. Isen har løsna frå land, og er begynt å åpne seg i elvemunningane. Snøen i terrenget rundt vatnet er stort sett borte, men det ligg litt igjen på sørsida. Så det blir nok ikkje forhold for skipåske på Vona i år dessverre.
______________________________________________________________

 

Fredag 4. april

Framleis fin is på Vonavatnet, faktisk endå betre enn sist helg. Det har vore kaldt om nettene denne veka, slik at topplaget har øka til 10 cm. Totalt 50 cm is og gode forhold (sjå tabellen til venstre). Snøen i terrenget minkar, men fortsatt skiføre. Vegen inn til vatnet har nokre få tøyeflekkar, men greit å gå på ski frå parkeringsplassen.

______________________________________________________________

 

 Laurdag 29. mars

Fortsatt fine forhold på Vonavatnet. I terrenget er det litt skare på morgonen, men ellers fine forhold. 12 grader i skuggen i dag og heilt vindstille.

Blir ein fin dag på søndag også håpar vi. Dei som vil på ski må nytte sjangsen no, fortset dette milde veret, blir ikkje snøen gammal her inne.
______________________________________________________________


 

Onsdag 26. mars

Var inne på Vona ein snartur i kveld. Det har vore usikkerheit om isen i det siste, for 14 dagar sidan var den i ferd med å løsne frå land og sprekke opp litt. Snøfallet i forrige veke har stoppa denne utviklinga, og isen har no "normalisert" seg. Vass-standen har gått betydeleg ned att slik at isen no ligg inntil land igjen, og det som var av sørpe langs land har frose. Har målt isen fleire stader i dag. Den består av 25-30 cm god stålis i botnen, eit lag med 15-20 cm sørpe, og eit topplag med 2-5 cm is. Oppå ca 5 cm med fin snø. Unngå som alltid elvemunningar og større blå felt inne ved land som det kan bli når sola står på nokre dagar til.
 I terrenget er det ca 40 cm snø og ypperleg skiføre, Dvs litt hardt under og 5 cm mjuk snø på toppen. 5 varmegrader kl 19 i kveld. Det kan bli ei flott skihelg som vi ikkje har hatt maken til i heile vinter.

_________________________________________________________________________

Laurdag 1. mars

Snøen som kom i forrige veke er for lengst vekke. Vegen til vatnet er tøya igjen, kun litt snø i øverste svingen og rett over toppen ved Røde Kors hytta. +5 grader. Isen har brotna opp litt langs land. Målt tjukne ved Leite ca 25 cm. Blir det båt til påske??

Bilder i galleriet til venstre.
_________________________________________________________________________

Onsdag 19. februar 2014

 

Då er det komt litt snø i området, og det er preparert løype til Vonavatnet i går. Det skulle då ligge til rette for fine skiturar i området sjølv om det nok er litt lite underlag i terrenget. På isen på Vonavatnet er det trygt å gå, målt ca 30 cm sist fredag.

Men som vanleg, unngå elveosane. Her er bilde frå Røde Kors-hytta i går:

_________________________________________________________________________

 

Fredag 14. februar 2014

 

Har sjekka forholda ved Vonavatnet i kveld. Nokre sluddbyger og + 2 grader. Vegen er køyrbar med 4 hjuls trekker heilt til vatnet. Kun nokre få felt med litt is og snø.
Det er eit par cm vatn/ slaps på isen som ellers er blank. Istjukna er ca 30 cm målt ved Leite. Jamn og god stållis. Det er elles ikkje snø dei fleste stadene rundt vatnet, men det kan legge seg litt sludd i natt. Ein må litt opp i høgda for å finne snø, der er det god skare.
_________________________________________________________________________

 

Laurdag 25. januar 2014

 

Vi er på hytta på Vona denne helga. Gjekk inn i går kveld. Ikkje så mykje vind i går, men idag bles det frisk austavind, reknar med det er stiv kuling på vatnet. Minus 1 grad og nokre få snøfiller i lufta av og til. Isen er berr og glatt, vi brukar brodder under skoa, då er det lett å gå.

I morgen er det meldt mykje mindre vind, og litt sol. Då anbefaler vi søndagstur Vona med spark eller på beina. Det er også nokre større felt på isen som eignar seg for skøyter, men mange stader er isen litt ruglete. Målte istjukkelsen forrige helg til 10-15 cm. No er den nok tjukkare, det har vore kuldegrader heile veka.

_________________________________________________________________________

 

Søndag 19. januar 2014

 

Var på Vona i dag og gjekk over isen. Målte istjukkelsen med jamne mellomrom innover mot Vonagarden ca i vanlege skiløypetraseen. Målte mellom 10 og 15 cm, tynnast inne ved Vona der det var ope vatn noko lengre enn andre stader på vatnet. Jamn god stålis. Heilt avblese, glatt og ruglete is. Dessverre ikkje jamn nok for skøyter alle stader, men det er nokre få område med fin skøyteis innimellom.
1 kuldegrad og ein del austavind så det føltes kaldare. Ikkje snø nok i terrenget til å gå på ski. Det er heller ikkje mogeleg å gå på ski i vegen inn til vatnet. Litt høge bilar kan køyre inn på høgda, men låge bilar kjem ikkje inn pga litt djupe hjulspor eit par plassar.

_________________________________________________________________________

 

Søndag 4. januar 2014


Ny tur til Vonavatnet i dag for å sjå på forholda. +6 grader, austavind og opphaldsveir. Svært lite snø i terrenget, det er ikkje mogeleg å gå på ski, mykje tøya. Litt snø i vegen, og denne er isete enkelte stader. Isen ligg på heile vatnet unntatt ved elveosane i inste enden. Men isen er tynn og dårleg.
Sjå bilder frå turen i galleriet til venstre.
_______________________________________________________________

 

 

 

På Vonaportalen vil du finne ulike opplysningar og bilder frå Vona-området. Behovet for informasjon er størst på vinterstid, derfor er det mest stoff i vintersesongen. Men etterkvart vil også sommarsesongen bli meir dekka. Kom gjerne med stoff eller forslag til innhald.
Bilda blir lagt inn med ulike mellomrom, men skal vere mest muleg ferske. Eldre album finn du under linken BILDEARKIV øverst.
Dersom du har bilder eller anna stoff, kan du sende dette på e- post til
 
okrin@online.no

HOME | BILDEARKIV | GJESTEBOK  |

SIDA ER OPPDATERT
30.04.14 kl: 20.30

               Kont. person: Ola Kringlen, tlf 91399299

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


BILDEGALLERI


2014

 

Ved Vonavatnet 25. april

Ved Vonavatnet 1. mars

Tur til Vonavatnet 5. januar


2013


Tur til Vonavatnet 21. des

Tur til Vonavatnet 13. des

Tur til Vonavatnet 25. mai

Tur til Vonavatnet 16. mai

Tur på Vona 9. mai

Jan Erik Alfstad sine påskebilder
Tømmerhogst på Vona 8. februar

 

2012

Vonavatnet 2. desember

Vonavatnet 25 november

Tur til Svartepøyla 20. juli

Vonavatnet 27. mai

Vonavatnet 20. mai

Vona 1. mai

Langfredag- tur til Longevasstranda

Rolv Herstad sine bilder frå Longevasstranda 3. april

Vona 3. april

Vona 17. mars

Vona 4. mars

Vona- og Svomarka 8. jan.

Vona 1. januar 2012

 

 

2011

 

Juleferien på Vonastranda

Vonavatnet 10 desember

Vonavatnet 4 desember

Vonavatnet 18. november

Vona 24 september

Vonafjella juli 2011

2. juli Ny bru ved Nes-stølen

20. mai Vonavatnet

Langfredag og påskeafta

Vonaområdet 18. april

Brua ved Nes-stølen tatt av elva 21.mars

Vona 19. mars

Vona 6 mars

Vonaområdet 12. februar

Vonaområdet 29-30. januar

Vonavatnet 22. januar

 

 

2010

Vona 19. desember

Vonavatnet 28. november

Vonavatnet 7. november

Kløvtest Alaskan Malamute-
30. oktober

Vona 30. oktober

Vonavatnet 23. oktober
Vonagarden 9. oktober

I Vonafjellet 25. sept

Sauesanking 2-5 sept
Vonadagen 29. aug.
Torsdag 20. mai
Tirsdag 18. mai
Fredag 7. mai
Fredag 30. april
Laurdag 27. mars
Onsdag 24. mars
Søndag 14. mars
Søndag 28. februar
Fredag 19. februar
Søndag 14. februar
Søndag 31. januar
Søndag 24. januar
Laurdag 9. januar
Fredag 1. januar


 

    OBS: Har fått noko tull på websida slik at den bør lesast med Internet Explorer. F.eks Google Crome viser den ikkje riktig
teller
....