Vonaportalen

Info om vinterparkering

 

Pr døgn: kr 50

 

.

 

Betaling i kassen på parkeringsplassen

Kvittering skal ligge synleg i bilen

 

Prisar fiske og båt

SISTE BILDEALBUM

SISTE NYTT

 

05.06.17

 

Kurs i garnfiske:

 

Til alle fiskeinteresserte ved Vonavatnet. Med referanse til tidlagare informasjon om vedlikehaldsfiske i Vonavatnet, så inviterer Øvre Naustdal Utmarkslag alle interesserte til kurs i garnfiske i helga 17-18. juni. Vi møtest på pakeringsplassen ved Vonavatnet laurdag 17. juni kl 16.00. På kurset ynskjer vi å vise enkle teknikkar som gjer garnsetting, trekking og plukking av fisk så enkelt og lite arbeidskrevande som mogeleg. Ta gjerne med eigne garn dei som har, men sørg for at dei er merka med namn og telefonnummer.

Vi anbefaler maskevidde 24, 26 og 29mm som matfiskgarn.

Vi kjem også til å bruke Utmarkslaget sine utfiskingsgarn med størrelse 13, 16 og 19mm.

Vi treng ein til to båtar i tillegg til vår eigen, fint om dei som kan stille med båt kan gi beskjed på tlf 46506022

Kurset vil vare 3-4 timar laurdag og søndag. På søndag startar vi med oppmøte kl 09.00 ved brygga på Leite.

Vi må ta forbehold om utsetting eller avlysning dersom det blir mykje vind. Ta kontakt med Ola Kringlen, tlf 46506022 eller på Messenger dersom de har spørsmål.

 

________________________________________________________________

 

10.04.16

 

Det er i helga observert det som sansynlegvis er jervespor i området rundt Vonagarden. Statens Naturoppsyn er svært interesserte i at folk som er på påsketur, er på utkikk etter spor og dokumenterer det ein ser. Mest truleg er dette samme individet som var observert spor etter i Årdalskupa for ei veke sidan. Gå inn på lenka til Naustdal-Gjengedal Landskapsvernområde der du kan lese om korleis ein best kan dokumentere spor, og aller helst få tatt med avføringsprøve om ein ser det.

Link til saka

 

17.05.16

 

Var inne ein tur til Vonavatnet i kveld. Som ein ser på bilda, er isen i dårleg forfatning no, og kan fort vere vekke. Litt avhengig av vind, men trur den er vekke i løpet av ei veke. Kjem det ein del vind, kan det vere ope om kun eit par dagar. Vegen er no køyrbar ned til vatnet, kun litt snø oppe ved skillegarden. Sjå bilder på facebook (link på toppen av sida)

________________________________________________________________

 

02.04.16

 

Litt info om Vonavatnet no i desse milde dager på slutten av vintersesongen. Normund Svoen var inne på torsdag og sjekka isen. Tilstanden då var eit tynt islag på 2-3 cm på toppen, og så lagvis med sørpe og vatn før ein kjem ned på fast og tjukk is i botnen. Det er nok fortsatt greit å gå over på ski, men for evt snøscooter vil ein kunne bryte igjennom topplaget og stå fast. Men med litt kalde netter og snøvær vil ein fortsatt kunne gå på ski ei god stund enno. Men elveosane er sjølvsagt begynt å bli utrygge, så dei må ein halde seg unna.

_________________________________________________________________

 

19.03.16

 

Det har vore lite oppdatering av denne sida i vinter. Dei fleste brukar no Facebook, og dei fleste oppdateringane blir no lagt ut der på Facebook- sida til Vonaportalen. Fordelen då er at også andre kan legge inn sine oppdateringar som felles info til alle interesserte.

 

Men no er det påskeferie, og det kan vere på sin plass med litt oppdatering her også.

Vi er iinne i dag og forholda er fine. Litt grått veir dessverre, men fint å gå likevel. I området rundt Vonavatnet er det ca 80 cm snø. Har målt isen i dag. Den er totalt ca 1m tjukk. Den består av eit 10cm solid lag på toppen, så eit par lag is med sørpe i mellom, og i botnen 30-50 cm hard is. Så det er uansett trygt å gå. Men som vanleg er det lurt å halde seg unna elveosane.

Skiløypa til Vonavatnet er preparert i full bredde, og vidae innover er det scooterspor. I dag hadde Røde Kors kjentmannskøyring heilt til Longevasshytta, så der er spor også. Det er køyrt med sporleggar det meste av ruta inn til Fosselvekråa.

 

Følg med vidare på Facebooksida vår. God Påske

 

___________________________________________________________________

 

 

06.12.15

 

Det er litt snø i området, men ikkje meir enn 20 cm. Vonavatnet er framleis sisfritt.

Nye oppdateringar vil bli lagt ut på Facebook, men også på sida her når det er noko endring i forholda. Bilde frå 05.12. Klikk på bildet for større visning.

Foto: Tone Naustdalslid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

 

21.10.15

 

Då er utfiskingsprosjektet i Vonavatnet avslutta for i år. Ingebrigt Tveite frå Voss har stått for største delen av utfiskinga, samtidig som vi har hatt ute rusa den siste måneden. Til saman er det fiska opp 11344 fisk i denne sesongen. Tek vi med pilotfisket vi hadde i 2014 på 3872 fisk, blir det til saman 15261 fisk. Vi ser allereie betring i størrelse og kvalitet på fisken vi får slik at det tyder på at ein allereie no har begynt å merke resultat. Vi kjem tilbake med ei oppsummering seinare når vi har samanfatta sesongen og diskutert med fagfolka. Prosjektet vil halde fram neste år, og startar opp så snart vatnet er isfritt til våren. Link til fangstrapport på Øvre Naustdal Utmarkslag sine nettsider

_________________________________________________________________

 

Torsdag 17.09»

 

Då er utfiskinga i gang igjen for fullt med Ingebrigt Tveite på plass. Første garndøgnet gav fangst på 859 røyr og 318 aure. Til saman 1177 fisk på ei natt. Gytinga er no komt

i gang. Følg med på rapporten på nettsidene til utmarkslaget (link til høgre)

 

_________________________________________________________________

 

Søndag 28.06»

 

Då har Øvre Naustdal Utmarkslag utført fase 1 av utfiskingsprosjektet i Vonavatnet. Målet er at ein i løpet av eit par år skal fiske ut så mykje småfisk, spesielt røyr, at aurebestanden kan få betre vilkår og ein får større fisk i vatnet. Utmarkslaget har leigd inn den røynde fiskeforvaltaren Ingebrigt Tveite frå Voss til å utføre utfiskinga. Han har vore her frå 23.06 til 28.06 og har hatt ute 59 garn kvart døgn i perioden. Det vart til saman fiska opp 3108 fisk, 61% røyr og 39% aure. Garna vart sett rundt heile vatnet i fleire rundar, så han har danna seg eit godt bilde av situasjonen. Undervegs har han hatt samtaler med Harald Sægrov frå Rådgivende Biologer.

Planen er då at Tveite kjem att til hausten og utfører utfisking i gytetida. Det er då ein vil få størst grad av utfisking når røyra samlar seg på gyteplassane.

Fangstrapport kan ein sjåpå nettsida til Utmarkslaget (link til høgre her). Det ligg også eit par bilder på Utmarkslaget sine Facebook- sider (link øverst på deira nettside)

 

_________________________________________________________________

 

Torsdag 11.06»

 

Var inn til Vonavatnet i kveld. No er det ikkje mykje att av isen, kun eit sørpelag på yste vatnet. Med litt vind så er dette kjapt borte. Ope langs land og heile vatnet innafor nausta. Kan køyre bil opp på høgda. Det blir brøyta ned til vatnet mest truleg i morgon. Nederste parkeringsplassen er tøya. Så då blir det båtutsetting i morgon kveld:)

_________________________________________________________________

 

 

Søndag 31.05»

 

Var ein tur inn til vatnet idag. Det går seint med våren her inne. Framleis skiføre frå granene i Leitebakkane. Oppe ved vatnet er det 30-50 cm snø enno, og det er fonner i vegen som er djupare. Bjørka har såvidt fått "museøyrer". Men eg høyrde gauken gol, så han er tydeleg optimist. Mesteparten av isen på vatnet kan vere borte i løpet av ei veke ( i allefall dersom det blir litt vind), men bilvegen er kanskje ikkje køyrande heilt inn før om to veker dersom ikkje det blir mykje varme eller blir brøyta med traktor.

Sjå bilder i albumet til venstre.

_________________________________________________________________

 

Laurdag 09.05»

 

Var ein tur inn til Vonavatnet. Her er framleis mykje snø, og ein må gå på ski heilt frå parkeringsplassen. Ved Røde Kors- hytta er det ca 120 cm snø, og vi tippar det då er ca 80- 100 cm på nordsida. På isen er det 40- 50 cm med slaps, og rundt elveosane er det mykje ope. På nordsida av vatnet er det litt ope langs land. Anbefaler ikkje å gå over isen no då det ikkje er trygt lenger. Isen i vinter var berre "snø-is" som ikkje er sterk no lenger. Det blir nok ei stund til det er snø og isfritt her ja. Sjå bilder i galleriet til venstre.

________________________________________________________________

 

 

1. påskedag 05.04»

 

Litt grå start på dagen med lett snøveir. 0 grader no kl 8. Det har komme eit par

cm snø i natt. Meldingane seier litt lettare veir ut på dagen.

________________________________________________________________

 

Laurdag 04.04»

 

Sol og -6 grader. Ser ut til å bli ein strålande dag i dag også. Løypene har nok blitt litt harde pga kuldegradene, men kjem seg når sola har stått på ei stund. Klister er nok skismurningen som gjeld i dag.

________________________________________________________________

 

Langfredag 03.04»

 

Opphaldsveir og stille. 0 grader no kl 08.30. Det kom litt nysnø i går ettermiddag, men berre nokre få cm. Det er fine forhold i og utanfor løypene. Det kan bli ein fin dag i dag også, sola er meldt.

_________________________________________________________________

 

Skjertorsdag 02.04»

 

Det kan bli ein fin dag med litt sol, kanskje nokre lette snøbyger av og til. Det er komt ca 15 cm nysnø i det siste. I utgangspunktet litt kram snø, men med minusgrader i natt og i dag føremiddag, har den endra seg litt. I går vart det køyrt skiløype med scooter inn til Fosselvekråa, og i dag tidleg vert løypa inn til Vonavatnet preparert. Vonavatnet er trygt å gå, isen vart sjekka i går. Bra meldingar for dagane framover.

Sjekk også Vonaportalen på Facebook for å få evt nye oppdateringar. Kjem tilbake med litt meir melding om føret før kl 11.

___________________________________________________________________

 

 

Laurdag 14.03»

 

Sol frå skyfri himmel, vindstille. Supre forhold i marka, skare med eit tynt lag med laus snø på toppen. Mykje snø gjer det jamt og fint i terrenget, og ein går lett overalt.

Isen på vatnet er trygg. Isen er totalt 1 m tjukk med 4 lag med is med litt sørpe i mellom. 10 cm frose lag på toppen. Det er kaldt om nettene slik at dette laget held seg fint. For dei som har skøyteski, er det velding fint å skøyte innover. Har snakka med folk i dag som har skøyta heilt inn til Longevasshytta.

 

________________________________________________________________

 

 

22.02.15»

 

Vinterferien starta fint med ein par fine dager sist helg. Sjå nokre bilder i galleriet nede til høgre. Disse var lagt ut på facebook- gruppa til Vonaportalen.

Seinare i veka vart det mykje regn, og inste delen av Vonavatnet fekk mykje overvatn. No har det kome mykje nysnø igjen, men eg kjenner ikkje forholda som er no. Er det nokon som har oppdatert info, så kan de legge det ut på Facebook.

________________________________________________________________

 

 

24.01.15»

 

Fine forhold i Vonaområdet med god løype til Vonavatnet. Litt "brøyt" i terrenget med ein del nysnø. Vonavatnet er no heilt trygt. Slaps som var oppå isen forrige helg, er no beinfrose, og det er tørr og fin snø å gå i. I dag har det vore nokre snøbyger. Det er no 1,60 m med snø.

 

________________________________________________________________

 

17.01.15»

 

Har dessverre vore litt lite oppdateringar på Vonaportalen i det siste, har vore for mykje styggeveir til å reise inn. Men siste nytt er at Vonavatnet skal vere trygt å gå over så lenge ein held seg unna elveosane. Målte ca 15 cm is i nyttårshelga. Det har vore folk over vatnet og moka hyttetak nokre stader, og dei rapporterer at det er greit å gå. Ca 1,5m snø og det er ikkje så tung enno, har ikkje vore så mykje regn i den.

Skiløypa til Vonavatnet er preparert i dag tidleg, så der er fine forhold.

Vi skal inn ein tur i morgen tidleg, og då tek vi litt meir målingar som vi legg ut på Vonaportalen på Facebock med ein gang, ca mellom 10 og halv 11.

 

_________________________________________________________________

 

» Curabitur